IIOT - Industrial Internet of Things

IIOT - Industrial Internet of Things

 • Thomas Bourgeus
  • Thomas Bourgeus
  • 03/06/2021
 • IIOT , ofwel Industrial Internet Of Things is een onderdeel deel van de industrie 4.0 revolutie die nu door het wereldwijde industrielandschap raast. Squadron specialiseert zich in de begeleiding van bedrijven om een dergelijke IIOT -evolutie te implementeren.

 • Huidige productielijnen en processen zijn reeds heel sterk geautomatiseerd. Het verhogen van de productiviteit van bestaande machines zorgt voor de grootste efficiëntie(winsten).

  Denk maar aan:

  • Predictief onderhoud in plaats van periodiek onderhoud, of zelf in plaats van reactief onderhoud.
  • Elimineren van omschakeltijden of wachttijden van een geautomatiseerde productielijn.
  • Bezettingsgraad van een CNC-machinepark continu live monitoren om zo de productie te optimaliseren.

  Data speelt hierin een sleutelrol: hoe meer data (livedata of logging) u hebt over een productieproces, hoe makkelijker en sneller u conclusies kunt nemen om de productiviteit te verhogen.

  Geautomatiseerde installaties gebruiken intern zeer veel sensoren, meetinstrumenten, PLC’s, … om de machine aan te sturen en het proces te controleren. Deze waardevolle interne data buiten de installatie brengen en centraliseren is de basis van IIOT.

  Alle productiemachines en processen in één fabriek worden zo als het ware met elkaar gelinkt. Zo creëert men de ultieme ‘Smart Factory’. Op elke installatie wordt de relevante procesdata gecapteerd, op het netwerk gebracht en geborgd, al dan niet in de Cloud.

  Het continu capteren van procesdata levert een enorme schat aan informatie op. Er kan vanop een centraal niveau ingezoomd worden op relevante machineparameters om analyses te doen. Ook kan de OEE van installaties continu gemonitord worden om de productiviteit te analyseren.

  Kortom gezegd: de correcte implementatie van een netwerk van industrial internet of things kan de efficiëntie en productiviteit van een onderneming gevoelig verhogen.